Men hvordan skal det foregå? Her er det, at projektansættelse såvel som outplacement kommer til syne

Skal du til at afskedige nogle ansatte i din organisation, eller er I tvunget til at opsige en medarbejder? Lige pludselig kan du eventuelt få brug for at afskedige en kollega. Hvad skal der så ske nu? Her kommer outplacement samt projektansættelse til syne. Dette begiver sig ved, at dette er der for dig og den afskedigede gennem hele processen. Der kan ofte være flere forskellige anledninger til, at en afdeling må sige farvel til nogle af sine ansatte. Som den øverst ansvarlige i en lille virksomheds økonomiafdeling, oplevede jeg desværre for nylig at skulle fyre to medarbejdere. Da opsigelserne blev vedtaget, valgte vi at tilbyde projektansættelse plus outplacement til de ansatte, som blev opsagt. Med disse outplacementforløb så vi nemlig en chance for at hjælpe dem bedst muligt videre med deres karriere.

Masser af arbejdspladser ønsker at tage hånd om, at de berørte ansatte kan opnå de allerbedste betingelser for så hurtigt som overhovedet muligt at komme videre i deres arbejdsliv samt i livet. Dertil har de planlagte outplacement såvel som projektansættelse forløb for de ansatte, der blev fyret medvirket til, at de øvrige ansatte i afdelingen har haft nemmere ved at acceptere de nye arbejdsopgaver ifm. nedskæringerne. De professionelle outplacementforløb udviklede sig af den grund til at være en vej til at udtrykke en social ansvarsfølelse og sikre en god afvikling i en yderst besværlig proces. Den afskedigede kollega får rådgivning fra en erfaren konsulent under hele forløbet. Såfremt man hyrer en rådgiver med speciale i outplacement & projektansættelse, får man mulighed for at hjælpe når krisen kradser. Konsulenten har desuden givet en effektiv rådgivning, som har hjulpet de afskedigede medarbejdere til at få kortlagt deres personlige kvalifikationer såvel som eventuelle muligheder i deres arbejdsliv.